آموزش و پشتیبانی سایت هی بازار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
در این پروژه موارد پشتیبانی و آموزش بارگذاری محتوا انجام شده است . همچنین برخی امکانات مانند خبرنامه و تنظیمات مالیات سایت نیز انجام شده است.

نام مشتری

فروشگاه اینترنتی هی بازار

نوع خدمات

پشتیبانی

تاریخ تحویل

13 فروردین 1398

محل کارفرما

-